• Archief BDU

Veel belangstelling voor vacature burgemeester

AALSMEER Naar het ambt van burgemeester van de gemeente Aalsmeer hebben twintig personen gesolliciteerd; elf mannen en negen vrouwen.

Dit heeft Johan Remkes, commissaris van de Koning in Noord-Holland, meegedeeld aan de gemeenteraad van Aalsmeer. Van deze kandidaten hebben of hadden zeventien personen een (fulltime) functie in het (lokaal) openbaar bestuur, drie personen hebben of hadden een functie daarbuiten. De nieuwe burgemeester wordt naar verwachting in april 2019 benoemd.