• Bas Beentjes | gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Legmeerdijk

  Gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Ophelialaan

  Gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Fokkerweg Haarlemmermeer

  Gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Studios Aalsmeer

  Gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Aalsmeerderbrug

  Gemeente Aalsmeer
 • Locaties bomenkap nabij Zwarteweg

  Gemeente Aalsmeer

Begin bomenkap Burgemeester Kasteleinweg voor aanleg HOVASZ

AALSMEER In opdracht van de provincie Noord-Holland werkt Dura Vermeer aan de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ). Ter voorbereiding op de aanleg start Dura Vermeer vanaf maandag 3 februari met het verwijderen van bomen. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

De te verwijderen bomen en struiken staan op plaatsen waar straks bijvoorbeeld een nieuw wegdek, een rotonde of fietspad komt of die door de (graaf)werkzaamheden te beschadigd raken om veilig te blijven staan. Voor de bomen waar een vergunning voor nodig is, is de vergunning vorig jaar verleend. Op sommige locaties haalt Dura Vermeer ook enkel de struikgewassen weg en blijven de bomen staan. Op de foto's bovenaan (veeg naar links) de exacte locaties waar de voorbereidende werkzaamheden gaan plaatsvinden.

TIJDEN Op maandag 3 februari starten de werkzaamheden. Deze vinden plaats op doordeweekse dagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Op sommige locaties werkt Dura Vermeer alleen tussen 09.00 en 15.00 uur.

VERKEERSMAATREGELEN Op enkele plekken wordt tijdelijk een rijstrook voor de veiligheid van de werknemers en weggebruikers afgesloten. Het gaat hier om locaties waar bomen en struikgewas verwijderd worden die dicht naast de openbare weg staan. Fietsers worden hier omgeleid. De omleidingsroute staat op borden aangegeven en er staan ook verkeersregelaars om de fietsers te begeleiden.

HERPLANTEN BOMEN Voor de te verwijderen bomen komen zo'n 175 nieuwe bomen terug. Ook komen er heesters tussen de bomen. De gemeente heeft een groenplan voor de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg gemaakt waarin de plaats van de nieuwe bomen globaal is vastgelegd. Zodra de nieuwe verkeerssituatie gereed is in 2021, worden de nieuwe bomen in het najaar geplant.

OVER HOVASZ Medio 2020 starten de werkzaamheden aan de hoogwaardige ov-verbinding tussen Uithoorn, Aalsmeer en Schiphol-Zuid: HOVASZ. De nieuwe HOV-verbinding is een van de schakels in het regionale HOV-netwerk R-Net en biedt reizigers frequent, comfortabel en betrouwbaar busvervoer. Naast de busbaan wordt de N196 in de Haarlemmermeer, de Burgemeester Kasteleinweg in Aalsmeer en de Koningin Maximalaan in Uithoorn, inclusief de fietspaden, opnieuw ingericht als een tweebaansweg voor lokaal bestemmingsverkeer. Een aanzienlijke verbetering voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en de veiligheid in Aalsmeer.

MEER INFORMATIE Meer informatie over het project HOVASZ, de werkzaamheden en de digitale nieuwsbrief is te vinden op de website van HOVASZ. Op deze website is ook informatie te vinden over de werkzaamheden. Voor vragen en opmerkingen, kan gemaild worden naar hovasz@noord-holland.nl  of hovasz@duravermeer.nl.