• Provincie Noord-Holland

Inloopbijeenkomst over werkzaamheden Burg. Kasteleinweg

AALSMEER Aannemer Dura Vermeer houdt dinsdag 19 november van 19.00 tot 21.00 uur in het gemeentehuis een inloopbijeenkomst over het project HOVASZ, de aanleg van een nieuwe busbaan en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg.

Geïnteresseerden kunnen zich laten informeren over de plannen voor de aanleg van de hoogwaardige openbaar-vervoerverbinding en de herinrichting van de Burgemeester Kasteleinweg tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid.

VRAGEN De provincie is samen met de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn en de Vervoerregio Amsterdam ook aanwezig om vragen over HOVASZ te beantwoorden. Aanmelden is niet nodig.

Voorafgaand aan de aanleg van HOVASZ worden er vanaf begin 2020 voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd, zoals het verleggen van kabels en leidingen, het plaatsen van voorbelasting en het kappen van bomen. Over dat laatste is overigens de afgelopen periode flink wat te doen geweest. Daarom kwam de provincie onlangs met meer duidelijkheid

PROJECTGEBIED Medio 2020 begint de aannemer met de werkzaamheden aan het begin- en eindpunt van het project, bij de kruising met de Fokkerweg in Haarlemmermeer en bij de kruisingen met de Zwarteweg en de Legmeerdijk. Vanaf deze locaties werkt de aannemer tijdens de uitvoering door naar het midden van het projectgebied, tot aan de Ophelialaan in Aalsmeer. De werkzaamheden zijn eind 2021 afgerond.

Tijdens de inloopbijeenkomst kan de aannemer meer vertellen over de voorbereidende werkzaamheden, de werkzaamheden tijdens de aanleg van HOVASZ en de verschillende faseringen. Voor deze bijeenkomst is een Facebook-event aangemaakt. Meer informatie is ook hier en hier te vinden. Mailen kan naar hovasz@noord-holland.nl.

ANIMATIE Benieuwd hoe de verkeerssituatie gaat veranderen? Bekijk hieronder een animatie.