Voedselbank Aalsmeer voorlopig nog nodig

AALSMEER De Voedselbank heeft het zesde jaar van haar bestaan achter de rug. Het aantal klanten is gestabiliseerd en bestaat nu uit rond de dertig huishoudens. Vorig jaar werd het initiatief genomen om op zoek te gaan naar "verborgen armoede", want de Voedselbank is er van overtuigd dat er mensen zijn die wel recht hebben op een voedselpakket, maar de Voedselbank om een of andere reden niet kunnen bereiken. Dit jaar zal hier verder actie op genomen worden door een enquete bij het Sociaal loket van de gemeente. Ook zullen huisartsen, scholen en instanties opnieuw geattendeerd worden op de Voedselbank.

Bij het grootste deel van de klanten zijn kinderen in het gezin, wat betekent dat deze kinderen in armoede opgroeien. Voor volwassenen is dit al moeilijk genoeg, voor kinderen is het nog moeilijker te begrijpen.

De intake van nieuwe klanten en her-intake van bestaande klanten is een essentiële taak van de Voedselbank Aalsmeer. Een groep bestaande uit zes vrijwilligers heeft, in tweetallen, gesprekken met potentiële klanten om te beoordelen of zij voor een voedselpakket in aanmerking komen. Tijdens deze gesprekken komen vaak zeer schrijnende verhalen naar voren en kunnen de emoties hoog oplopen. In principe is de hulp vanuit de Voedselbank bedoeld als noodhulp, voor maximaal 3 jaar. Dit is ook de periode dat een schuldhulpverleningstraject loopt. In uitzonderingsgevallen kunnen gezinnen voor een periode langer dan drie jaar voedselhulp krijgen,

Woorden van dank gaan uit naar de leveranciers. Een aantal Aalsmeerse bedrijven stelt gedurende het jaar regelmatig overgebleven voedsel beschikbaar aan de Voedselbank. Ook de Aalsmeerse en Kudelstaartse kerkgenootschappen, scholen en veel particulieren steunen de voedselbank, soms met voedingsmiddelen, een eigen inzamelingsactie of een donatie. De Voedselbank is trots op de vele vrijwiligers die belangeloos meewerken. Bij de inzamelacties in de supermarkten heeft de voedselbank extra hulp nodig. Nieuwe vrijwilligers zijn dus van harte welkom welkom.
(bron: jaarverslag voedselbank)