• Bijeenkomst in de Burgerzaal.

    Truus Oudendijk

Weinig belangstelling voor bijeenkomst profielschets nieuwe burgemeester

AALSMEER Ze zaten er allemaal klaar voor, de raadsleden van CDA, VVD, D66, PVDA, Groen Links en Absoluut Aalsmeer. Van elke fractie was er een vertegenwoordiger aanwezig en ook de griffier was present. De burgerzaal was er voor ingericht, koffie en koek op de bar. En er kwam geen kip.

Truus Oudendijk

De burgers van Aalsmeer zijn blijkbaar heel tevreden met de gang van zaken in de politieke arena. Onze burgervader, die toch wel het een en ander in te brengen heeft in het reilen en zeilen van deze gemeente doet het blijkbaar zo goed, dat niemand op de gedachte kwam: als we nou straks een nieuwe burgemeester krijgen laat ik dan even vertellen welke eigenschappen ik graag in die persoon zou zien. Vind ik dat hij een goede bestuurder moet zijn? Wil ik dat hij zich met het bedrijfsleven bemoeit? Moet hij zich inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving? Of zou ik graag zien dat hij ook eens langs de lijn staat bij dat voetbaltoernooi van onze jeugd? Een kleine greep uit de vragen die langs kwamen in de enquête.

MEEDENKEN over de profielschets van de nieuwe burgemeester was de insteek van deze ochtend en de aanwezige raadsleden vormen de vertrouwenscommissie. Dat niemand geïnteresseerd was in de profielschets, is niet helemaal waar. Zo'n 130 mensen hebben online de enquête ingevuld, maar in de burgerzaal bleven de tafels zaterdagochtend leeg en de laptops nagenoeg ongebruikt. Slechts twee mensen maakten gebruik van de mogelijkheid.

DE RESULTATEN van de enquête worden meegenomen in de profielschets en aan de hand daarvan zet de minister van Binnenlandse Zaken een vacature uit. De commissaris van de Koning selecteert de kandidaten die gesolliciteerd hebben en overlegt met de vertrouwenscommissie welke kandidaat de voorkeur geniet. De hele procedure duurt een aantal maanden. In april volgend jaar wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd.