• Google Maps

Werk aan oversteek Burg. Kasteleinweg en Zwarteweg

AALSMEER De provincie Noord-Holland voert tussen 17 en 24 juli een aantal verkeersmaatregelen uit bij de kruising van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg en bij de oversteek van de Zwarteweg naar de Waterhoenstraat in Aalsmeer. Deze maatregelen dragen bij aan een veilige oversteek voor kinderen die na de zomervakantie naar de nieuwe school IKC Triade gaan.

Doorgaand verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg blijft tijdens de werkzaamheden mogelijk over één rijbaan. Afslaand verkeer naar de Zwarteweg wordt omgeleid. In het weekeinde wordt er niet gewerkt en geldt er géén omleiding.

GROOT BELANG "Veiligheid voor de schoolgaande kinderen is van groot belang", vindt wethouder Robert van Rijn. "Daarom is in goed overleg met directie van Triade en een vertegenwoordiging van ouders gesproken over de schoolroutes naar de nieuwe school. Er is een mooie oplossing gevonden die de veiligheid van de overstekende kinderen zoveel mogelijk ondersteunt."

Woensdag 10 en donderdag 11 juli voert de aannemer van 9.00 tot 15.00 uur de eerste voorbereidende werkzaamheden uit op de Burgemeester Kasteleinweg, ter hoogte van de Zwarteweg in Aalsmeer. De aannemer asfalteert een deel van de middenberm en plaatst tijdelijke bushaltes. Het wegverkeer op de Burgemeester Kasteleinweg wordt in beide richtingen van twee naar een rijstrook geleid. Fietsers en voetgangers ondervinden geen hinder.

DREMPELS Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 juli werkt de aannemer van 6.00 tot 18.00 uur aan de noordelijke rijbaan van het kruispunt van de Burgemeester Kasteleinweg met de Zwarteweg. Van maandag 22 tot en met woensdag 24 juli worden tussen 6.00 en 18.00 uur dezelfde werkzaamheden uitgevoerd aan de zuidelijke rijbaan. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van drempels, het plaatsen van reflectoren, snelheidsmeters, bebording en wegmarkering.

Doorgaand wegverkeer (richting Aalsmeer) wordt via de andere rijbaan langs de werkzaamheden geleid. Verkeer op de Burgemeester Kasteleinweg uit de richting Aalsmeer en Uithoorn richting Zwarteweg wordt omgeleid via de Ophelialaan en 2e J.C. Mensinglaan. Fietsers en voetgangers steken over met behulp van verkeersregelaars. Alle bussen blijven op de normale vertrektijden rijden en maken gebruik van tijdelijke bushaltes.

NIJNTJE-BORDEN Van woensdag 17 tot en met woensdag 24 juli voert de aannemer op werkdagen tussen 6.00 en 18.00 uur de verkeersmaatregelen op de Zwarteweg en de Waterhoenstraat in Aalsmeer uit. De werkzaamheden bestaan uit het maken van een veilige fietsoversteek op de Zwarteweg naar de Waterhoenstraat, het inrichten van een schoolzone, het aanbrengen van markering op de weg, het plaatsen van Nijntje-borden en het plaatselijk verbreden van het fietspad.

Indien door onvoorziene omstandigheden werkzaamheden uitlopen of niet door kunnen gaan, dan worden deze werkzaamheden uitgevoerd tussen 25 en 31 juli (ook overdag).

GEGUND In mei 2019 heeft de provincie de aanleg van de hoogwaardige openbaarvervoerverbinding tussen Aalsmeer en Schiphol-Zuid (HOVASZ) definitief gegund. Momenteel werkt de aannemer zijn plannen verder uit. Na de zomervakantie stelt de aannemer zich voor aan de omgeving tijdens een inloopbijeenkomst en presenteert hij zijn plannen en planning. Naar verwachting is het hele project eind 2021 gereed. HOVASZ is een project van de Vervoerregio Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de gemeenten Haarlemmermeer, Aalsmeer en Uithoorn. De provincie verzorgt namens de partijen de uitvoering.