• Eigen foto

Wethouder Van Duijn bezoekt Wellant op Dag van de Leerplicht

AALSMEER Het is inmiddels traditie: op de landelijke Dag van de Leerplicht (21 maart) is het in Aalsmeer gebruikelijk dat alle leerkrachten worden getrakteerd als dank voor hun inzet. Wethouder Onderwijs Robbert-Jan van Duijn bracht in dat kader donderdag een bezoek aan Wellant vmbo De Groenstrook.

'Het recht op onderwijs staat op deze dag centraal', zo vindt de gemeente. 'In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, toch is er soms schooluitval. Tijdens de Dag van de Leerplicht willen we meer bewustzijn creëren bij leerlingen en ze stimuleren door te zetten in hun schoolcarrière. Het gaat uiteindelijk om schooluitval terug te dringen.'

TRAKTATIE Met een gezonde traktatie voor alle leerkrachten geeft de gemeente een blijk van waardering aan alle leerkrachten. Robbert-Jan van Duijn wethouder onderwijs, bracht daarom dit jaar een bezoek aan Wellant vmbo De Groenstrook.

De wethouder heeft met een aantal leerlingen gesproken die te maken hebben (gehad) met de leerplicht. Ook zijn er ervaringen gedeeld over de zogenaamde trajectvoorziening. Deze voorziening biedt extra ondersteuning buiten de klassituatie aan leerlingen die op dat moment een zetje in de rug nodig hebben. Deze extra ondersteuning draagt bij aan het voorkomen van schooluitval. De leerlingen vertelden over hun (thuis)situatie en op welke manier de trajectvoorziening hun helpt om op school te blijven functioneren.

BELANGRIJK 'Op de Dag van de Leerplicht wil de gemeente ook benadrukken hoe belangrijk het is dat elk kind in Aalsmeer goed en passend onderwijs krijgt', zo vindt de gemeente. 'Het uitgangspunt is dat ieder kind zoveel mogelijk zonder achterstand start op de basisschool, onderwijs op zijn of haar niveau volgt en minimaal een startkwalificatie behaalt. Dan is het belangrijk dat leerlingen zo min mogelijk verzuimen. We willen dat bereiken door goede samenwerking tussen leerlingen, ouders, het onderwijs en de leerplichtambtenaar.'