• Wethouders Robert van Rijn, Robber-Jan van Duijn en Wilma Alink

    Truus Oudendijk

Wethouders geïnstalleerd

AALSMEER Het nieuwe college is een feit. Onder grote belangstelling werden donderdagavond in een extra ingelaste raadsvergadering Wilma Scheltema (D66), Robert van Rijn (VVD) en Robbert-Jan van Duijn (CDA) geïnstalleerd als wethouder.

Truus Oudendijk

De beide heren konden rekenen op de voltallige instemming van de raad: 23 stemmen voor. Wilma Scheltema moest het doen met 22 stemmen. De vraag zoemde rond wie die ene tegenstemmer dan wel kon zijn? Dat zal wel nooit duidelijk worden. Het deed aan de positieve sfeer van de avond in ieder geval niets af. Euforie alom. 'Uniek' werd de uitkomst van de formatie genoemd. Geen traditionele coalitie - oppositie verhouding, maar 23-0. En dat is goed voor Aalsmeer is nagenoeg unaniem de mening van fractievoorzitters en raadsleden.

Samen bouwen aan een toekomst' is het motto. Het raadsakkoord dat er nu ligt vormt de basis om het beter te gaan doen dan de afgelopen vier jaar.

IEDEREEN dus blij en gelukkig? Niet helemaal. De progressieve partijen hadden liever een college gezien met vier wethouders. Het was logisch geweest als zowel Absoluut Aalsmeer als derde partij en de combinatie Groen Links, D66 en PvdA (voormalig PACT) ieder een wethouder hadden aangeleverd. Maar de formateurs waren van meet af aan van mening dat Aalsmeer genoeg heeft aan drie wethouders.

SAMENWERKING Dat heeft AA, D66, Groen Links en PvdA doen besluiten om te gaan samenwerken. Voorafgaand aan de raadsvergadering was er een korte persbijeenkomst, waarin Ronald Fransen toelichting gaf op het voorgenomen besluit. Daarmee ontstaat een verhouding in de raad van drie gelijkwaardige blokken. CDA 8 zetels, VVD 6 en de progressieve combinatie is samen goed voor 9 zetels. 'Het betekent absoluut geen tegenwerking en ook geen oppositie' zei Fransen, maar een samenwerking met de andere twee. Wat betreft onze programma's verschillen we weinig van elkaar, maar wat ons als fracties bindt is dat we samen een wethouder leveren. Wilma is lid van D66 maar wethouder namens deze vier partijen. Dat betekent niet dat ze bij politiek gevoelige kwesties het met iedere fractie eens hoeft te zijn, het gaat er om een meerderheid in de raad te halen voor een voorstel. Er zullen best nog wel eens 'gevechtjes' worden geleverd, maar dan in een gezonde strijd.'

AFSTAND NEMEN van coalitie en oppositie was de vurige wens van Dick Kuin: 'Dat dat gelukt is siert ons allen en daarbij heeft Jelle Buisma (PvdA) een belangrijke rol gespeeld'. 'Ik heb de blaren op mijn tong overlegt', zegt Buisma, 'want in de onderhandelingen hebben we ons echt gericht op vier wethouders. Toen dat er niet in zat betekende dat voor dat sommige partijen flink overschakelen.' De volgende stap is de verdeling van de portefeuilles. Een concept ligt er, maar de details moeten nog worden ingevuld. 'Daar moeten we nog een robbertje over vechten'.

NIEUWE RAADSLEDEN Drie nieuwe wethouders betekent ook dat hun plaats ingenomen wordt door drie nieuwe raadsleden. Voor CDA is dat Gerard Winkels, voor de VVD Eric Abbenues en voor D66 Judith Keessen. Ook zij werden geïnstalleerd.