Wijkbijeenkomst De Dorper

Mandy van der Zwaard

AALSMEER Een groep van vijftien mensen is 29 november uitgeweken naar het restaurant in de Dorpsstraat. Nu De Oude Veiling gesloten is, blijven de komende bijeenkomsten waarschijnlijk ook op woensdag.

LIDL De Lidl gaat er komen dat is zeker, wanneer is nog even de vraag. Er zijn afspraken overschreden, daar lopen nog bezwaren en rechtszaken tegen.

Grondonderzoek in verband met de heipalen heeft plaatsgevonden. Er komt nog een onderzoek naar de verkeersafhandeling.

Op de vragen "Wordt de parkeergarage vrij toegankelijk?" en "Blijf de brug over de Uiterweg open?" is nog geen antwoord.

Onderzoek heeft uitgewezen dat een rotonde op de kruising Zijdstraat, Uiterweg geen reële optie is. De Geus zegt; "Dan zal het bloemenstalletje op het raadhuisplein weg moeten, en een stuk van de sloot gedempt moeten worden."

HANDHAVING Felle kritiek was er van een bewoner, die gedupeerd is door de slechte handhaving van de parkeervergunningen. Op de handhaving in het algemeen is veel kritiek.

Een bewoner vertelt: " Veel langdurig fout geparkeerde werkvoertuigen worden getolereerd, maar op zondag vallen er bekeuringen als mensen in de kerk zitten. Het is schandalig. Handhaving is nergens te zien, en de wijkagent doet niets."

De Geus legt uit; "Er zijn werkafspraken gemaakt, politie beboet als er sprake is van een verkeersonveilige situatie. Het college bepaald wat de prioriteiten van de handhaving zijn, en daarom kunt u het beste uw klacht bij de gemeente neerleggen."

SAMENGAAN WIJKRADEN De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan het samengaan van de wijkraden, Hornmeer, Stommeer en De Dorper.

De wijkproblematiek bleek echter te veel van elkaar te verschillen, waardoor er geen harmonisch geheel tot stand kon komen.

De optie tot samenwerking met de Uiterweg wordt bekeken.

BRUGGEN Alle bruggen van de Uiterweg moeten worden gerenoveerd of vervangen. Het is een lastig probleem, en volgens de analen komt er in 2019-2020 een openbare inschrijving en mag de aannemer suggesties doen over hoe hij het op wil lossen.

De brug uit de Dorpstraat ligt opgeslagen. Er is nog geen zicht op wanneer die terug komt, de fundering zal vervangen moeten worden.

SCHIPHOL Cijfers, van de site van BAS, Bewoners Aanspreekpunt Schiphol, wijzen uit dat er veel gevlogen wordt over Aalsmeer.

Aalsmeer Dorp is nu ingedeeld bij de clustergroep Kaagbaan, buitengebied. In 2019 zijn er nieuwe verkiezingen. Er wordt geprobeerd omdat er veel wordt gevlogen over de Zwanenburgbaan dit samen te voegen met het zwaar gehinderde gebied van de Kaagbaan, zodat we dan meer invloed kunnen uitoefenen.

Hier zijn vele handtekeningen voor nodig. Honderd voor één kiesman. Willen Aalsmeer en Kudelstaart meer in te brengen hebben zullen ze massaal hun handtekening moeten gaan zetten tijdens de volgende verkiezing van kiesmannen in 2019.