• Pixabay

Tegen- en voorstanders voor verruiming winkeltijden

AALSMEER Supermarkten willen op zon- en feestdagen het liefst hun deuren 's morgens om 10 uur openen en eventueel 's avonds pas om 22.00 uur weer sluiten. Althans, de keuze hebben om dat te doen. De comissie-leden waren er verdeeld over.

Nu mag de winkel officieel pas om 12.00 de klanten binnen laten, maar verschillende supermarkten hebben die tijd eigenhandig al vervroegd. Een voorstel van het college om die winkeltijden aan te passen in een nieuwe verordening vond niet bij alle fracties een willig oor. CDA is tegen. Acht uren open op een zondag is genoeg volgens raadslid Kabout. Het zijn volgens hem alleen de supermarkten die verruiming wensen en vele andere winkeliers en ook consumenten hebben er geen behoefte aan, sterker nog er zelfs bezwaar tegen. Gevreesd wordt dat het erg belastend is voor de kleinere winkeliers en ondernemers.

NIET VERPLICHT Kabout kondigde aan in de volgende raadsvergadering een amendement hierover in te dienen. De fractie van Absoluut Aalsmeer neigt naar dezelfde mening als het CDA, maar wacht het amendement af. VVD, D66, GL en PvdA zijn voorstander van een verruiming. Met alle sportclubjes en activiteiten in het gezin is zondag een gebruikelijke boodschappendag geworden. Officieel betekent een verruiming dat winkels al om 6.00 's morgens open zouden mogen zijn. Dat vinden deze fracties niet echt nodig en verplicht open is ook niet de bedoeling, maar ze zijn wel van mening dat er keuzevrijheid moet zijn. Een zowel winkeliers als klanten zijn wijs genoeg om een juiste keuze te maken.

Truus Oudendijk