• Pixabay.com

VVD wil dat supermarkten op zondag eerder open kunnen

AALSMEER De VVD Aalsmeer wil snel met de raad in gesprek over de winkeltijden op zondag. Volgens de lokale liberalen willen inwoners ook op zondag verse broodjes en moet er daarom snel een verruiming komen van de in 2014 ingestelde winkeltijdenverordening. 

In de gemeente Aalsmeer is het winkeliers sinds 2014 toegestaan om op zondag open te gaan. De fractie van de lokale VVD zette destijds al een motie op de agenda om dit mogelijk te maken, en deze motie werd aangenomen. 'Vanaf dat moment is het in Aalsmeer mogelijk om op zondag vanaf 12.00 uur boodschappen te halen', zo schrijft de partij in een persbericht.

VERSE BROODJES Maar we zijn inmiddels 5 jaar verder. 'Tijden veranderen. Ondernemers geven in 2019 aan hun winkels graag vroeger te willen openen op zondag. Inwoners geven aan voor het ontbijt graag verse broodjes te halen. VVD Aalsmeer vindt het daarom belangrijk dat er op 27 augustus een openbare vergadering over openings- en sluitingstijden plaatsvindt.'

Het CDA stelde onlangs al schriftelijke vragen over deze kwestie aan het college, omdat de christendemocraten van mening zijn dat niet iedere supermarkteigenaar zich netjes aan de regels houdt, en al voor 12.00 uur opengaat. Het college gaf toen al aan een wijziging van de verordening aan het voorbereiden te zijn, in augustus moet daarover meer bekend zijn.

AAN DE WET HOUDEN Maar dat gaat de VVD niet snel genoeg. De liberalen willen het onderwerp zo snel mogelijk op de agenda van de raad. 'Wat de VVD-fractie betreft, is het belangrijk om de openingstijden op de zondag opnieuw onder de loep te nemen. Sommige winkels zijn, tegen de winkeltijdenverordening in, inmiddels al vroeger in de ochtend opengegaan. Uiteraard moeten ondernemers zich wel aan de wet houden. Maar als de wens van zowel inwoners als ondernemers zo groot is om op zondag eerder open te gaan, dan is het aan de gemeenteraad om opnieuw met elkaar het gesprek te voeren over de openingstijden. Wat de VVD betreft, agenderen we dit onderwerp zo snel mogelijk in de raad.'