Stelling 2: ' kassen ombouwen tot woningen'

AALSMEER In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Aalsmeer de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site.


De tweede stelling luidt:

‘Leegstaande kassen ombouwen voor woningen’

Absoluut Aalsmeer: ONEENS

Het ombouwen van leegstaande kassen naar woningen lijkt ons geen goed idee. Technisch is dat geen duurzame investering. Wat wel een goede optie zou kunnen zijn is om Tiny Houses in de kassen te bouwen.

D66: EENS

D66 bouwt liever kassen om tot woningen, dan dat de kassen verpauperen of worden gebruikt voor Schiphol parkeren of als opslag van caravans of boten. Of nog erger: om arbeidsmigranten er onder erbarmelijke omstandigheden en met grote veiligheidsrisico’s illegaal te laten verblijven. Wanneer het mogelijk is leegstaande kassen in Aalsmeer om te bouwen tot hoogwaardige, veilige, energiearme woningen, zou dit een mooi alternatief kunnen zijn voor jongeren, starters, migranten of woongroepen. Eerst zal echter moeten worden onderzocht of het technisch en tegen realistische kosten kan. Voorwaarde is ook dat de grond niet is vervuild. Echt nieuw is het overigens niet. Andere landen gingen ons al voor en ook in Nederland zijn er al voorbeelden. In Zweden worden kassen om de huizen heen gebouwd, waarbij de kassen aan het huis voldoende warmte leveren om het huis te verwarmen. In Nederland, zoals in Culemborg en in Rotterdam zijn voorbeelden van omgebouwde kassen tot kaswoningen te vinden. En er zijn nog meer alternatieve woonvormen te bedenken in of in plaats van leegstaande kassen, bijvoorbeeld Tiny Houses en PopUp Houses.  D66 wil samen met geïnteresseerde inwoners projecten starten om te experimenteren met dit soort alternatieve woonvormen.

GroenLinks: EENS

GroenLinks is het ermee eens om creatief om te gaan met mogelijkheden om kleine (30 - 60m²) en goedkope (€75.000 - €120.000) woningen te realiseren. Er zijn ongeveer 500 goedkope woningen nodig, vooral voor starters. GroenLinks is voor een systeem van woningtoewijzing waarin deze goedkope woningen voor starters beschikbaar blijven bij doorstroming. Er is in Aalsmeer niet al te veel plek om te bouwen, ook door de beperkingen van Schiphol, daarom is het extra belangrijk woningen juist toe te wijzen. Starterswoningen moeten natuurlijk voldoen aan de geldende veiligheids- en bouweisen en zijn vanzelfsprekende energieneutraal. Als dat in leegstaande kassen kan, is dat mooi.
 

VVD: EENS (VOOR EEN DEEL)

Aalsmeer-Kudelstaart ondersteunt initiatieven waar meer woningbouw mogelijk is. Woningen moeten echter voldoen aan allerlei eisen, waaronder isolatie en veiligheid.  Of de ombouw van lege kassen aan die eisen voldoet is maar zeer de vraag. De VVD zoekt graag naar structurele oplossingen, waarbij de mogelijkheden tot ombouw van kassen zeker een van de mogelijkheden is die kan worden onderzocht.

CDA: EENS

De ruimte waar in onze gemeente nog gebouwd kan worden is beperkt en het CDA wil er  voor waken dat ieder beschikbaar plekje volgebouwd wordt. Het bewaken van de leefbaarheid en het dorpse karakter van Aalsmeer en Kudelstaart zijn hierbij belangrijke
uitgangspunten. Om dit te bereiken moet de gemeente creatief omgaan met de beschikbare ruimte. Het CDA ziet de komende jaren nog wel mogelijkheden in het transformeren van bestaande gebouwen naar woningbouw. Het CDA wil graag de mogelijkheden onderzoeken om bijvoorbeeld de voormalige tv-studio’s,  (leegstaande) kantoorpanden en wellicht kassen om te bouwen naar woningen onder andere voor jongeren en senioren.

HAC: EENS

Het Aalsmeers Collectief is een voorstander om de vervallen leegstaande kassen in Aalsmeer te slopen en daar een andere bestemming aan te geven. Wij vinden het dan ook volslagen idioot dat ondernemers die meestal noodgedwongen moeten stoppen met hun teeltbedrijf de kas nergens anders voor mogen gebruiken. Wij zitten alleen in Aalsmeer met een probleempje. Er ligt verderop een nest met metalen vogels. Dus welke kassen en waar? Het LIB maakt het haast onmogelijk om nog bij te bouwen. En wat voor huizen? Gaan we in Aalsmeer eindelijk een keer de hoogte in? Maar waarom alleen huizen? Het Aalsmeers Collectief is een voorstander van het kweken van hennep voor medicinaal gebruik. Wij zien dit liever in die kassen gebeuren dan op zolders midden in woonwijken met alle risico’s van dien. Wel verkopen maar niet mogen kweken, raar land leven we toch in. En door legale kweek haal je de sector uit de illegaliteit. U ziet het een hoop vragen. Degene die de stelling verzon dagen wij uit te komen met antwoorden.

PvdA: EENS

In de ogen van de PVDA is wonen een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een basis van de verbonden samenleving. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor alle soorten huishoudens beschikbaar moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving: als bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op die manier een directe invloed op hun woonomgeving hebben.
Om de toegankelijkheid waar te kunnen maken zullen er méér huizen moeten worden gebouwd: op plaatsen waar mensen graag wonen en toegespitst op goedkopere bouw. Bouwen in bestaand gebied, inclusief de transformatie van leegstaande werkomgevingen zoals sierteelt, heeft hierbij voorrang. Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen zullen de woonlasten omlaag moeten. Voor zeggenschap is het belangrijk dat bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders en bouwbedrijven om vooral ook zelf inhoud aan hun woonwensen te geven. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming (o.a. door nul gas op de meter), veiligheid en de relatie met zorg.