Stelling 3: 'afval = betalen'

AALSMEER In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Aalsmeer de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De derde stelling luidt:

'Gescheiden afval inzamelen mag de inwoners geen geld kosten'

Absoluut Aalsmeer: ONEENS

Wij stellen ons op het standpunt dat de vervuiler moet betalen. Het gescheiden ophalen gebeurt al in de gemeente. Wat wij niet willen is lasten verhogen door een ander  manier van inzamelen.

D66: ONEENS

D66 ziet afval als grondstof en dit zal op den duur geld gaan opleveren. Daar zijn wij van overtuigd. Met een slimmer afhaalsysteem moeten we dat snel kunnen bereiken. Het zal nodig blijven dat inwoners voor het ophalen betalen, maar zij mogen wat D66 betreft profiteren van lagere tarieven als zij minder afval produceren en als hun afval waardevolle grondstoffen oplevert. Aalsmeerders zijn gewend aan het scheiden van verschillende soorten afval. Zij brengen plastic, glas en textiel naar centrale inzamelpunten. Restafval, gft en papier worden opgehaald. Er is veel discussie in Aalsmeer over anders inzamelen van afval. D66 is van mening dat wanneer het de inwoners nog gemakkelijker wordt gemaakt, zij nog beter gaan scheiden. Daarom zijn wij voor het ophalen van al het afval aan huis. Volgens D66 leidt dit tevens tot minder zwerfafval. In Aalsmeer wordt veel zwerfafval gevonden. Zwerfafval zorgt voor veel ergernis. Het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de gemeente veel geld. D66 wil graag allereerst een goede verkenning van de technische mogelijkheden en nieuwste inzichten en dan samen met de inwoners zoeken naar de beste manier van gescheiden afval inzamelen. Gemeente en inwoners zijn hier namelijk gezamenlijk voor verantwoordelijk.

GroenLinks: ONEENS

GroenLinks is voor het gescheiden inzamelen van afval. Als dat alleen mogelijk is wanneer het de inwoners geld kost, dan is GroenLinks hier niet tegen. GroenLinks denkt echter dat gescheiden afval inzamelen inwoners geen geld hoeft te kosten. Hiervoor zijn de volgende stappen nodig:
- Minder afval produceren;
- Alleen produceren wat we gebruiken. Als we bijvoorbeeld anders omgaan met verpakken, produceren we geen/minder afval. Dit is een mentaliteitsverandering. Elke consument heeft hierdoor zijn  consumentengedrag invloed op.
- Het afval dat er dan toch is, zoveel mogelijk scheiden zodat het hergebruikt kan worden. Denk aan de circulaire economie.
- Het echte afval wordt zo efficiënt mogelijk verwerkt.
Iedereen die zijn steentje bijdraagt aan minder afval, is goedkoper uit. Voor het afval dat overblijft, betaalt de vervuiler.

VVD: EENS

VVD Aalsmeer-Kudelstaart is voor zowel een financieel aantrekkelijke maar ook duurzame afvalscheiding. Hier hoort bij dat je tegen geringe kosten en zonder veel gedoe je huishoudelijke afval kwijt kan. De VVD streeft naar cradle tot cradle waarbij alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies is en er geen restproducten zijn alsnog gestort worden. Dit maakt afval niet alleen duurzaam, maar is vaak ook nog eens kostenbesparend.

HAC: EENS

HAC komt deze maand nog met een motie waarmee zij hoopt dat de gemeente zich aansluit bij www.Afvalloont.nl. De gemeenten die daarbij aangesloten zijn moedigen de burgers aan zelf op te letten bij het scheiden van het afval. Vervolgens krijgt de burger bij het inleveren van het afval een vergoeding. In feite scheiden de burgers zelf het afval van plastic, papier en glas zodat alleen het restafval opgehaald hoeft te worden. Het meest positieve pluspunt van dit systeem is dat zonder een statiegeldsysteem de plastic flesjes zonder statiegeld in ene geld waard zijn. Kortom door het vanuit een andere manier op te lossen hoeft het de burger geen geld te kosten, maar levert het geld op. 

CDA: EENS

Het CDA wil naar een afvalinzamelingssysteem waarbij het goed scheiden van afval beloond wordt met een lagere afvalstoffenheffing. Het CDA is van mening dat het beter scheiden van afval tot een kostenbesparing per huishouden zal leiden omdat er minder afval zal worden aangeboden. Die kostenbesparing kan vervolgens worden ingezet om de afvalstoffenheffing laag te houden voor mensen die het afval goed scheiden. 
Om een dergelijk systeem te laten slagen is stimuleren, motiveren, belonen en handhaven noodzakelijk. De eerste twee aspecten zijn afhankelijk van goede communicatie en het laatste aspect is nodig om misbruik en extra zwerfafval tegen te gaan.

PvdA: ONEENS

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. Het scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. Het systeem van DIFTAR (gedifferentieerd tarief ) kan behulpzaam zijn bij het streven naar duurzaamheid. DIFTAR bevordert zowel het scheiden van afval als het verminderen van het aanbod aan afval. DIFTAR kent echter ook risico's. Het principe is: de vervuiler betaalt. Niet iedereen kan kiezen voor het aanbieden van minder afval. Als je kleine kinderen hebt (luiers) of bij bepaalde ziekten (medicatie en ondersteunende artikelen) kan de inwoner niet kiezen voor het beperken van het aanbod aan afval. Mensen met een krappe beurs kunnen hierdoor in de problemen komen.
Voor de PvdA betekent dit dat, we afspraken maken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de hoeveelheid afval te beperken en huishoudens hun afval gratis bij het afvalscheidingsstation kunnen afgeven om illegale stort te voorkomen.