Stelling1: 'gasloos bouwen'

AALSMEER In aanloop naar de verkiezingen heeft Witte Weekblad Aalsmeer de zeven deelnemende partijen 6 lokale stellingen voorgelegd. Deze zijn in de afgelopen weken in de krant verschenen. Voor het gemak zijn ze nu ook te vinden op deze site. 

De eerste stelling luidt:

'Nieuwe wijken moeten gasloos gebouwd worden'

Absoluut Aalsmeer: EENS

Gezien de actualiteit kun je bijna niet anders. Tegelijkertijd zijn wij wel voorstander van een gezamenlijke (wijk of straat) energie neutrale oplossing. Hiervoor zouden we leningen met een laag rentepercentage beschikbaar willen stellen.

D66: EENS

Met deze stelling is D66 het volkomen eens. Er ligt een grote opgave, in 2040 moeten we vrij zijn van het gebruik van fossiele brandstoffen.  En gas is een fossiele brandstof en draagt negatief bij aan de CO-2 uitstoot. En die uitstoot moeten we verminderen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast kent het oppompen van gas ook andere risico's zoals we allemaal weten. Bij nieuwbouw liggen grote kansen, de techniek is aanwezig en ontwikkelt zich nog steeds door. Waarom zou je die kansen laten liggen, als we allemaal het besef hebben van noodzaak en urgentie. Het is toch ook volstrekt onlogisch om nu nog woningen te bouwen en op te leveren met een voorziening waar iedereen vanaf wil. Achteraf aanpassingen plegen aan de warmtevoorziening, terwijl je de kans hebt dat vooraf te doen?  D66 kiest heel duidelijk voor een maatregel vooraf, namelijk nieuwe wijken moeten per direct gasloos worden gebouwd. Een keuze voor een duurzaam Aalsmeer waar het prettig en gezond wonen, werken en verblijven is. Voor onze generatie en de generaties die na ons komen.

GroenLinks: EENS

GroenLinks is het daar volmondig mee eens. 
Redenen: 
- Iedereen dient zijn steentje bij te dragen aan het terugdringen van de opwarming van de aarde;
- Het is niet goed afhankelijk te worden van Russisch  gas;
- Het huidige gasgebruik kunnen we Groningen niet aandoen;
- De techniek is er, het is mogelijk;
Overigens vindt GroenLinks dat ook de bestaande woningen zoveel mogelijk gasloos moeten worden. De gemeente dient een subsidie te organiseren om dat dat op gang te brengen.

VVD: EENS

VVD Aalsmeer-Kudelstaart ziet ook dat het gebruik van gas zo snel als mogelijk moet worden afgebouwd en dat er voor nieuwe gasaansluitingen geen toekomst meer is. Ook Aalsmeer moet mee door nieuwe woningen toekomstbestendig en indien mogelijk energie-neutraal te bouwen.

PvdA: EENS

De weg naar een gemeente zonder aardgas gaat de komende jaren ingeslagen worden. Hoe, dat is nog niet bekend. Er zijn vele tenslotte vele technische mogelijkheden. De weg ernaartoe dient met
zorgvuldigheid te worden bewandeld zodat alle bewoners een voor hen juiste en betaalbare keuze kunnen maken. Voor bewoners van huurwoningen geldt dat woningbouwvereniging Eigen Haard hier keuzes gaat maken. Maar er zijn in onze
gemeente ook vele particuliere woningbezitters met beperkte financiële middelen. Er zullen subsidiemogelijkheden komen, maar voorop dient te staan dat zij die dit het meeste nodig hebben hiervan ook optimaal zullen kunnen profiteren. In navolging van België is de zogenaamde "burensubsidie" een goed idee. Hierbij kan een heel huizenblok met particuliere woningen gebruik maken van een extra subsidie als zij collectief besluiten tot een energietransitie.

CDA: EENS

Het CDA wil dat alle nieuwbouw zo duurzaam mogelijk en dus gasloos gebouwd wordt. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen voor onze  jongeren en senioren zijn en zetten daarom in op slimme en goedkope manieren van duurzaamheid. Gebruik maken van restwarmte van datacenters is daar een goed voorbeeld van. 
Duurzaamheid gaat wat het CDA betreft verder dan alleen gasloos bouwen. Ook de kwaliteit van buurten, de beschikbaarheid van woningen voor verschillende doelgroepen en levensloopbestendig bouwen zijn voor het CDA vormen van duurzaam bouwen.

Het Aalsmeers Collectief: EENS

De kraan in Groningen moet dicht en het klimaat dwingt ons na te denken over onze energievoorzieningen. Maar wat is DUURZAAM? Een dure installatie van zes ton waarbij niet gegarandeerd kan worden dat het zal voorzien in de behoefte. Dat is niet duurzaam, maar gokken met het geld van de burger. We zullen zien of de Waterlelie er echt profijt van gaat hebben.
Onlangs een item bij het nieuws: Westland experimenteert met warmtepompen. Waarom doen de kwekers dat? Het levert ze op de lange termijn poen op! Zo kijkt HAC ook naar gasloze wijken. Verplicht bij de nieuwbouw zonnepanelen. Dan zijn ze zelfvoorzienend. Het break-even-point daarvan ligt lager dan bij een restwarmtenet en het is betrouwbaarder.
Van ons mag de stelling eigenlijk wel wat scherper: Binnen 8 jaar moeten alle woningen in Aalsmeer energieneutraal zijn. En hoe en wie gaat dat betalen. HAC zegt EENS, financier het uit de lokale belastingen, verstrek duurzaamheidsleningen en dwing woningcorporaties tot het verduurzamen van de woningen. En de gemeente Aalsmeer moet zelf het voorbeeld nemen.