• Truus Oudendijk

Verkiezingsdebat in The Beach

AALSMEER 'Slappe hap' en 'waar blijft het vuur'? Zomaar twee reacties tijdens het verkiezingsdebat maandag in The Beach.

Truus Oudendijk

'Wat kwamen jullie eigenlijk doen?', riep een vrouw aan het eind van de avond vanaf de tribune. 'Jullie staan alleen maar voor eigen parochie te preken.' Nou is voor eigen parochie preken wel de bedoeling als je de standpunten van je partij duidelijk wilt maken, maar zij doelde waarschijnlijk op het publiek wat in de spreekwoordelijk politieke kerk zat. Dat bestond namelijk voor het merendeel uit de eigen achterban. Misschien tien tot twintig mensen staken hun hand op bij de vraag van Peter Maarsen: 'wie is er niet betrokken bij een politieke partij?'.

Het werd een tamme, trage en wat langdradige avond. Dat lag niet alleen aan de lijsttrekkers van GroenLinks, PvdA, AA, D66 HAC, VVD en CDA (in deze volgorde gepositioneerd), maar zeker ook aan de stellingen die gepresenteerd werden. Die gingen namelijk over onderwerpen waar de partijen het in grote lijnen al over eens zijn.

SCHIPHOL Schiphol bijvoorbeeld. Is het werkelijk zo schadelijk voor de Aalsmeerse economie als Schiphol niet verder kan groeien? GroenLinks en D66 denken van niet. Het is eerder andersom, Aalsmeer wordt weggeblazen als de groei doorzet. Deze partijen vinden dat we lering moeten trekken uit Groningen en Lelystad. Media aandacht opzoeken of afreizen naar Den Haag om te protesteren. Ronald Fransen wil, bij verdere groei, zelfs een claim leggen op de extra winst van Schiphol.

Bram Heijstek denkt nog steeds dat een juridische procedure de oplossing is. Schadeclaims indienen en desnoods een proefproces beginnen.

De VVD vindt het economische belang van Schiphol een overschatting. Robert van Rijn: 'Met 1800 bedrijven, waaronder grote scheepswerven, hebben we nog heel wat goud in handen en zijn we zeker niet afhankelijk van Schiphol.'

Robbert-Jan van Duijn bekeek het wat pragmatischer. Groei of geen groei, hij wil er zoveel mogelijk uit proberen te halen aan compenserende maatregelen. 'Wij kunnen niet aan de burgers beloven dat het aantal vluchten niet uitgebreid wordt. Daar gaan we niet over.'

En daar zit precies het probleem volgens Dick Kuin (AA): 'We zitten niet aan de tafels waar de beslissingen genomen worden.'

WONINGNOOD Tiny houses, als oplossing voor het gebrek aan woningen voor jongeren en senioren, de meeste partijen vinden dat een acceptabele oplossing, maar er zijn meer creatieve mogelijkheden om de woningnood het hoofd te bieden. Alleen HAC ziet het als een raar fenomeen. 'De hoogte in' zei Heijstek. 'Flats van 7 tot 8 verdiepingen, dan houd je het meeste groen over.' Het CDA was de enige die er niet negatief tegenover stond. 'Maar dan alleen op plaatsen waar het kan. In Nieuw Oosteinde bijvoorbeeld, aan de rand met Amstelveen.' Groen Links bracht onder de aandacht dat bij hoogbouw de infrastructuur een groot probleem wordt.

ARBEIDSMIGRANTEN Arbeidsmigranten en hun behuizing blijft een dankbaar onderwerp, ook deze avond. Accommodaties van 200 personen zijn de beste oplossing als het gaat om een kortstondig verblijf. Bij langdurig verblijf is het beter om te integreren in de samenleving. Arbeidsmigranten zijn nodig en welkom, daar is het merendeel van de partijen het wel over eens. Maar de overlast vormt soms een probleem en van grootschalige accommodaties is niet iedereen gecharmeerd. 'Handhaven en regels stellen' is de mening van het CDA. Over dat punt ontstond nog iets van een discussie omdat Wilma Alink (D66) het onacceptabel vindt om arbeidsmigranten als een soort tweederangs burgers te behandelen. 'Welke regels wil je instellen? vroeg ze herhaaldelijk aan van Duijn. 'Kom met voorbeelden.' Die kwamen er niet echt.

Tussen de discussies over de stellingen hield Peter Maarsen korte interviews met de lijsttrekkers. Een van de nieuwkomers is Jelle Buisma. Ondanks het feit dat de PvdA landelijk gezin niet zo'n fijne periode doormaakt, is hij er trots op als sociaal democraat te kunnen functioneren en voelt het fijn weer in het oude vertrouwde rode nest te zitten. Dick Kuin moest bekennen, dat het nooit zijn ambitie is geweest om lijsttrekker te worden, het zelfs een beetje eng te vinden, maar zijn vertrek bij AB was onvermijdelijk. 'Ik kreeg binnen de fractie geen plek om mijn eigenwijsheid te etaleren, maar er zijn nog steeds veel denkbeelden van AB die ik een warm hart toe draag.'

Wilma Alink (D66) is de enige vrouw in het lijsttrekkersteam. Een vraag over het glazen plafond was dan ook onvermijdelijk, maar een beetje een open deur. Thuis zitten terwijl je aan het werk zou willen, of niet voor jezelf op durven komen als vrouw vindt zij uiteraard een slechte zaak, maar waar het deze dame vooral om gaat, is om straks met haar kennis, achtergrond en ervaring een rol te kunnen spelen in de portefeuille Zorg en Welzijn in Aalsmeer.

NIMBY De stelling dat burgerparticipatie vaak leidt tot NIMBY 'Not in my Backyard' leverde vanuit de tribune de opmerking op dat dit een onzin argument is. Je kunt alleen maar meepraten als het over je eigen achtertuin gaat. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin om als Kudelstaarter je mening te profileren over ontwikkelingen in Nieuw Oosteinde. Op een vraag uit het publiek waarom zo'n 500 mensen uit hun 'illegale' maar goede woningen worden gezet, kwam het antwoord van Groen Links dat we ons aan de regels die er gemaakt zijn moeten houden, maar dat de interpretatie van handhaving iets is waar nodig over gesproken moet worden.

Dit eerste debat leverde weinig vuurwerk op en maakte het voor de zwevende kiezer niet makkelijk om een keuze te bepalen, maar wat die lijsttrekkers met zijn allen vooral stonden uit te stralen, was dat ze met elkaar aan de slag willen. Samen werken en het debacle van vier jaar geleden achter zich laten. Er op terugkijkend zei Robert van Rijn: We hadden niet het gevoel dat we aan mochten schuiven. En Robbert-Jan van Duijn gaf toe dat hij achteraf bezien teveel druk heeft gelegd op de formatie en de andere partijen misschien iets meer tijd had moeten geven.

Wil iedereen met iedereen straks in het college zitten? Die vraag stelde Maarsen alleen rechtstreeks aan GroenLinks en D66. En waar Ronald Fransen het antwoord schuldig bleef, was Wilma Alink klip en klaar in haar reactie. 'Met allemaal, behalve met HAC.'