• AALSMEER - Mijnzaal.
    © Foto: Nils van Houts

    ROYAL FLORAHOLLAND, NILS VAN HOUTS

Kleine kwekers vrezen voor hun toekomst

René de Leeuw

AALSMEER De leden van Royal FloraHolland hebben in meerderheid ingestemd met voorstellen voor nieuwe tarieven en contributie voor 2018. Echter, over die tarieven bestond onder veel leden vooraf veel onrust. Kleine kwekers voelen zich erdoor benadeeld. Toch ging een ruimte meerderheid afgelopen week tijdens een druk bezochte algemene ledenvergadering akkoord.

De directie wil de veiling in een wereld van veranderende markten versterken door allereerst zowel de grote als de kleine kwekers binnen de cooperatie te houden. Voorheen draaide de veiling voornamelijk op kleine kwekers, er is nu een veel grotere diversiteit. Grote kwekers leveren vaak direct aan hun afnemers, bij de kleinere kwekers geschiedt de afzet veelal via de klok.

BEVOORDELING Kleine kwekers en bloemenhandelaren vrezen dat het nieuwe tariefsysteen leidt tot bevoordeling van de grote en dat de voortzetting van hun familiebedrijven in gevaar komt. Zij zien in de directiekoers een ondermijning van de positie van de klok. De veilingkosten kunnen voor kleinere kwekers wel met zo'n 14 procent oplopen, terwijl dat voor grote kwekers aanzienlijk geringer is.

Een kweker meende dat de kleintjes zich niet door de grote moeten laten wegdrukken. 'Feyenoord is kampioen geworden met dure en goedkope spelers. Met spelers van 10 miljoen en van 100 miljoen. De speler van 10 miljoen zet voor op die van 100 miljoen en die scoort. Maar als ze kampioen worden, houden ze samen de beker vast.'

De omzet via de klok loopt hoe dan ook terug. Terwijl van 2013 tot 2017 de totale omzet via de veiling steeg van 4,33 naar 4,70 miljard euro, daalde de klokomzet van 2,24 naar 2,01 miljard. Procentueel was dat een daling van 51,7 naar 44,2 procent.

VRAAGTEKENS Sommige kwekers plaatsten tijdens de ledenraad vraagtekens bij de cijfers waarmee de directie de tariefvoorstellen had onderbouwd. Maar dat liet de directie zich niet aanleunen. 'Ik werp ver van mij af dat de gepresenteerde cijfers niet juist zijn,' zei financieel directeur Steven van Schilfgaarde, die per 1 januari de huidige topman Lucas Vos opvolgt. 'We hebben hiervoor externe ondersteuning ingehuurd en de cijfers ook nog eens door andere partijen laten checken. Er zijn uitgebreide studies geweest en de resultaten zijn ook met u gedeeld. Ik sta in voor de cijfers.'

Volgens Van Schilfgaarde willen ook leden dat er differentiatie is naar grootte van de kwekers. 'En ook grote kwekers die bijna honderd procent direct leveren en nauwelijks de klok gebruiken, betalen mee aan instandhouding van de klok. We willen grote en kleine kwekers binnen de cooperatie houden. Daarom hebben we geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk voorstel te maken, gebaseerd op uw input.'

OVERLEG De directie verwees naar overlegrondes die er de afgelopen maanden met kwekers zijn geweest. Niet alle kwekers zijn daar verschenen. 'Wij zijn geen vergadertijgers,' aldus wegblijvers. Het directievoorstel werd uiteindelijk aangenomen met een meerderheid van 73,2 procent. 26,8 procent stemde tegen.